ATLETIKA

BASKETBAL

3x3 BASKETBAL

CYKLISTIKA

FUTBAL

LUKOSTREĽBA

ORIENTAČNÝ BEH

PLÁVANIE

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

SILOVÝ TROJBOJ

ŠACH

ŠERM

AEROBIK

TENIS

VOLEJBAL

Na Letnej univerziáde (LU SR 2020) sa akreditovalo 483 športovcov (z pôvodne registrovaných 809), ktorí...
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) získala na Letnej univerziáde (LU SR 2020) najviac medailí zo...
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) je univerzita, ktorá aj v neľahkom čase pod vplyvom opatrení dokáže zorganizovať...