MIESTO KONANIA:

pieskové ihriská v areáli reštaurácie RMUT na Bôriku, Tajovského 5

27. - 28.5.2020