Na Letnej univerziáde (LU SR 2020) sa akreditovalo 483 športovcov (z pôvodne registrovaných 809), ktorí predviedli vynikajúce výkony aj v zmenených a prísnych podmienkach. Celkovo sa uskutočnilo 14 športových súťaží a zrealizovalo sa až 160 športových disciplín. Súťaže v šerme a v aerobiku sa s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutočnia kvôli aktuálnej spoločenskej situácii ohľadom koronavírusu.

Najúspešnejší športovci LU SR 2020 už získali poháre a medaile, pričom niektorí športovci zvíťazili vo viacerých disciplínach. Organizátori odovzdali športovcom celkovo 432 medailí v originálnom dizajne.

Ocenenie Pohár prezidenta SAUŠ získala Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá dosiahla najviac bodov v jednotlivých súťažiach. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa umiestnila na  2.mieste. Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) obsadila 3. miesto z celkového počtu 21 registrovaných univerzít a vysokých škôl. Študenti UNIZA získali 22 medailí v 11-tich športových disciplínach, čo je najviac medailí zo športových súťaží, ktoré sa uskutočnili v Žiline 5.10.2020- 8.10.2020.  Pre športovcov UNIZA je to v tejto súťaži historický úspech!

LU SR 2020 bola silným a neopakovateľným zážitkom pre športovcov, organizátorov, trénerov aj dobrovoľníkov. Významé podujatie, vrátane celkovej organizácie LU SR 2020,  nevznikalo ľahko, práve preto je také cenné. UNIZA pripravila unikátne videonahrávky a fotogalériu, ktoré nám budú jedinečnosť LU SR ešte dlho pripomínať: https://lusr2020.uniza.sk/.