MIESTO KONANIA:

Športová hala, Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

25. - 26.5.2020