TLAČOVÉ SPRÁVY

Na Letnej univerziáde (LU SR 2020) sa akreditovalo 483 športovcov (z pôvodne registrovaných 809), ktorí...
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) získala na Letnej univerziáde (LU SR 2020) najviac medailí zo...
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) je univerzita, ktorá aj v neľahkom čase pod vplyvom opatrení dokáže zorganizovať...

LOGO

LETNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

DIZAJN MANUÁL

LETNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

KONTAKT

Mgr. Adriana Valentovičová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Telefón: +421 41 513 5129
Mobil: +421 905 658 003
E-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

PaedDr. Tomáš Hrnčiar

Ústav telesnej výchovy

Telefón: +421 41 513 5261
E-mail:tomas.hrnciar@uniza.sk