MIESTO KONANIA:

ihrisko Ubytovacie zariadenie Hliny 5 UNIZA, Hečkova 1, Žilina, (v prípade nepriaznivého počasia
telocvičňa T1 Veľký diel)

27. - 28.5.2020