MIESTO KONANIA:

26. mája 2020 - atletická dráha pri areáli ubyt. zariadenia Veľký diel, UNIZA, Vysokoškolákov 20

27.mája 2020 – obec Lietavská Svinná - Babkov

26. - 27.5.2020