ATLETIKA

BASKETBAL

3x3 BASKETBAL

CYKLISTIKA

FUTBAL

LUKOSTREĽBA

ORIENTAČNÝ BEH

PLÁVANIE

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

SILOVÝ TROJBOJ

ŠACH

ŠERM

AEROBIK A JUMPING

TENIS

VOLEJBAL

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) je univerzita, ktorá aj v neľahkom čase pod vplyvom opatrení dokáže zorganizovať...
Na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) nielen úspešne študujú, ale hlavne žijú v súlade so...
Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) záleží na rozvoji športu a kvalitnom vzdelávaní, a aj preto je hrdým organizátorom...