ATLETIKA

BASKETBAL

3x3 BASKETBAL

CYKLISTIKA

FUTBAL

LUKOSTREĽBA

ORIENTAČNÝ BEH

PLÁVANIE

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

SILOVÝ TROJBOJ

ŠACH

ŠERM

AEROBIK A JUMPING

TENIS

VOLEJBAL

VÁŽENÍ PRIATELIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU, je pre mňa veľkou cťou privítať na akademickej pôde Žilinskej univerzity...
Žilinská univerzita v Žiline bude v dňoch 25. – 28. mája 2020 organizátorom Letnej univerziády Slovenskej...