ATLETIKA

BASKETBAL

3x3 BASKETBAL

CYKLISTIKA

FUTBAL

LUKOSTREĽBA

ORIENTAČNÝ BEH

PLÁVANIE

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

SILOVÝ TROJBOJ

ŠACH

ŠERM

AEROBIK

TENIS

VOLEJBAL

VÁŽENÍ PRIATELIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU, je pre mňa veľkou cťou privítať na akademickej pôde Žilinskej univerzity...
Žilinská univerzita v Žiline bude v dňoch 25. – 28. mája 2020 organizátorom Letnej univerziády Slovenskej...