ATLETIKA

BASKETBAL

3x3 BASKETBAL

CYKLISTIKA

FUTBAL

LUKOSTREĽBA

ORIENTAČNÝ BEH

PLÁVANIE

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

SILOVÝ TROJBOJ

ŠACH

ŠERM

AEROBIK A JUMPING

TENIS

VOLEJBAL

Na Letnej univerziáde (LU SR 2020) sa akreditovalo 483 športovcov (z pôvodne registrovaných 809), ktorí...
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) získala na Letnej univerziáde (LU SR 2020) najviac medailí zo...
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) je univerzita, ktorá aj v neľahkom čase pod vplyvom opatrení dokáže zorganizovať...