Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) ocení športovcov na prvých troch miestach novými medailami v originálnom dizajne. Ten korešponduje s dizajnom nového loga Letnej univerziády (LU SR 2020). Víťazní športovci získajú  medaily osobitého štýlu a jedinečného druhu zároveň.

LUSR2020-MEDAILA_NA_KRKU-ZLATO-A-SMALL

UNIZA navrhla moderné logo, ktoré odráža sviežosť a dynamiku športového ducha univerziády, vychádza pritom z jej základných farieb. Je na ňom vyobrazené písmeno „U“ ako symbol univerziády, univerzity a univerziádneho ohňa. Spektrum farieb tu na prvý pohľad žiari rovnako ako zažiaria aj jeho budúci majitelia na stupni víťazov.

Nové logo je vyobrazené aj na osobitnej medaile, ktorá pripomína tvar plakety, v rozmeroch 65 x 97 x 3 mm a váhe 200 gramov. Medaily majú matné pozadie kombinované s lesklým nerovnomerne vystúpeným logom. Cieľom bolo dosiahnutie kontrastu. Renesancia v grafickom stvárnení loga aj medaily je v konečnom súlade a harmónii so všetkými ostatnými grafickými prvkami LU SR 2020. Originálnym a jednotným dizajnom LU SR 2020  tak UNIZA komunikuje aj pre verejnosť jasným a zrozumiteľným spôsobom.

Prepracovaný dizajn medaily a jej výroba so všetkými špecifickými prvkami sa riešila jeden rok, každý detail bol spracovaný veľmi precízne a trpezlivo v spolupráci so špičkovým tímom v Mincovni Kremnica. UNIZA tu nechala vyraziť spolu 582 medailí.

Víťazstvo športovca bude ocenené jedinečnou medailou LU SR 2020, aby mu pripomínala jedinečný zážitok zo športovej súťaže.

„Šport je súčasťou kultúry a témou pre umelecké diela už od antických čias. Harmonický súlad krásy tela aj duše, dynamika, sviežosť a pestrosť boli hlavnou inšpiráciou pre nášho grafika Ing. Emila Hrabovského pri návrhu loga a následne i medaily LU SR 2020,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.

Aj otvárací ceremoniál a športové súťaže na Letnej univerziáde SR 2020 môžu vychádzať z umeleckých princípov a vytvoriť neopakovateľný zážitok.

Príbeh LU SR 2020 sa začal písať už začiatkom roka 2019, mal sa uskutočniť v marci 2020 a naozaj sa splní v októbri 2020. Predchádzala mu intenzívna príprava organizačného tímu UNIZA s takými vlastnosťami, ktoré aj športovcov vedú k vrcholovej športovej činnosti: vytrvalosť, odolnosť, zdokonaľovanie sa. Významné procesy, vrátane celkovej organizácie LU SR 2020,  nevznikajú ľahko, práve preto sú také cenné.

LUSR2020-3_MEDAILY-SMALL
LUSR2020-MEDAILA_NA_KRKU-ZLATO-A-SMALL
LUSR2020-MEDAILA_NA_KRKU-STRIEBRO-A-SMALL
LUSR2020-MEDAILA_NA_KRKU-BRONZ-A-SMALL

Kontakt pre médiá:
Žilinská univerzita v Žiline

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Mgr. Adriana Valentovičová

E-mail: media@uniza.sk

Tel.: +421 41 513 5129 | mobil: +421 905 658 003