VÁŽENÍ PRIATELIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU,

je pre mňa veľkou cťou privítať na akademickej pôde Žilinskej univerzity v Žiline i v našom meste účastníkov Letnej univerziády SR 2020.

Naša univerzita sa tak už po štvrtýkrát stáva usporiadateľom významného celoslovenského univerzitného športového podujatia – Letnej univerziády 2020. V rokoch 1992 a 2000 sme boli úspešnými organizátormi akademických športových súťaží a v roku 2008 Zimnej univerziády SR. V tejto oblasti majú naši kolegovia z Ústavu telesnej výchovy bohaté organizačné i odborné skúsenosti.

Šport vo svete i u nás sa od počiatku rozvíja na základe záujmu ľudí o športovanie, súťaženie a združovanie sa. Dobrovoľné športové hnutie patrí k najstarším a najmohutnejším občianskym zoskupeniam.

Vysokoškolský šport má na Slovensku veľkú tradíciu. Je preto v našom záujme vytvárať priaznivé podmienky pre mladých talentovaných ľudí, ale aj pre tých, ktorí ich učia spájať fyzickú zdatnosť s duševnou rovnováhou. Nech teda ideál kalokagatie – súlad krásy a dobra, rovnako ako v antickom Grécku prevládne po tieto dni aj medzi nami.

Želám všetkým športovcom veľa úspechov a príjemné chvíle počas celého pobytu na pôde Žilinskej univerzity,
v našom meste i v jeho okolí.

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor Žilinskej univerzity v Žiline

VÁŽENÍ PRIATELIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU,

v roku 2019 Slovenská asociácia univerzitného športu slávila 100. výročie akademického športu na Slovensku. Aj keď boli začiatky náročné, akademický šport sa stal neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít nielen na Slovensku ale aj vo svete.

Som nesmierne rád, že aj v dnešnej dobe, keď sa mladí ľudia čoraz viac venujú sedavej činnosti, ste si dnes našli čas a chuť a budete a snažiť podať čo najlepšie športové výkony a reprezentovať tak Vaše univerzity.

Prvá slovenská univerziáda sa konala v roku 2004, organizovala ju vtedy Technická univerzita v Košiciach a zúčastnilo sa jej 325 športovcov v 10 športoch, pričom sa rozdalo 19 sád medailí.

Tohtoročná letná univerziáda SR v Žiline bude už 5. ročníkom letných univerziád v ére samostatnej Slovenskej republiky. Rád by som z tohto miesta poďakoval Žilinskej univerzite v Žiline, ktorá sa hostila príprav a organizácie Letnej univerziády Slovenskej republiky 2020, na ktorej sa zúčastní do 700 študentov, ktorí si zmerajú sily v 15 športoch.

Som rád, že môžem potvrdiť výbornú pripravenosť celého organizačnému výboru, ktorého snahou je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre našu vysokoškolskú športujúcu mládež.

Organizátorom prajem hladký a úspešný priebeh podujatia, všetkým vysokoškolským športovcom zase radosť z pohybu a osobné uspokojenie pri dosahovaní športových výsledkov.

 

PaedDr. Július Dubovský
prezident SAUŠ

Vážení športovci a priatelia akademického športu,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám pri príležitosti organizovania Letnej univerziády Slovenskej republiky 2020. Žilinskej univerzite v Žiline je cťou organizovať toto významné podujatie akademického športu.

Organizačný výbor LUSR 2020 plánuje a realizuje všetky aktivity s cieľom zabezpečiť kvalitný a reprezentatívny priebeh tejto významnej športovej udalosti. Našim zámerom je vytvorenie príjemnej športovej atmosféry na športoviskách na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

Na zabezpečení tejto oslavy akademického športu sa spolupodieľajú desiatky členov organizačného výboru, predsedovia športových komisií SAUŠ, riaditelia športových súťaží, študentské organizácie UNIZA a dobrovoľníci, za čo im patrí veľká vďaka. Ďakujeme mestu Žilina, Žilinskému samosprávnemu kraju a sponzorom za ich finančnú, materiálnu a mediálnu podporu pri organizovaní tohto podujatia.

Športovcom prajem v ich zápolení veľa športových úspechov, príjemnú atmosféru na športoviskách i mimo nich. Divákom a návštevníkom športovísk želám mnoho zážitkov, ako aj príjemný pobyt na Žilinskej univerzite v Žiline a v meste Žilina.

 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
prorektor pre vzdelávanie, predseda OV LU SR 2020

MILÍ ŠPORTOVCI, VÁŽENÍ KOLEGOVIA, TRÉNERI A VEDÚCI DRUŽSTIEV,

ÚTV UNIZA je univerzitné pracovisko, ktorého hlavnou náplňou je zabezpečovanie výučby predmetov telesná výchova a telovýchovné sústredenia pre študentov našej univerzity. V rámci predmetu telesná výchova si študenti na pravidelnú športovú aktivitu vyberajú z ponuky 25 športov, v rámci predmetu telovýchovné sústredenia z 8 športových aktivít. Našich študentov sa snažíme viesť k tomu, aby hodiny TV neboli ich jedinou pohybovou aktivitou, a preto im ponúkame aj ďalšie možnosti na športovanie v rámci ich voľnočasových aktivít. Z tohto dôvodu máme športové objekty (posilňovne) otvorené aj počas skúškových období, kedy študenti môžu pravidelne športovať.

Príprava športových družstiev na vrcholné akademické podujatia (Univerziáda, Akademické majstrovstvá Slovenska, Finále univerzít a pod.) je ďalšou neodmysliteľnou súčasťou našej pracovnej náplne. Aj k tejto práci pristupujeme zodpovedne. Svedčia o tom výborné výsledky, ktoré naše družstvá získali na týchto podujatiach v uplynulých rokoch.

ÚTV úzko spolupracuje so športovým klubom AC UNIZA, a to predovšetkým pri organizovaní športových súťaží. Patria sem dlhodobé súťaže – vysokoškolské ligy vo florbale, volejbale, futsale a bedmintone, ale aj jednorazové súťaže ako Majstrovstvá UNIZA v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu, Univerzitné športové dni, súťaže v silovom trojboji, boulderingu, bedmintone, plávaní, crossfite a pod.

Športový klub AC UNIZA zastrešuje okrem masového športu aj oddiely, ktoré reprezentujú našu univerzitu v extralige alebo v súťažiach 1. ligy. Medzi najúspešnejšie kolektívy patria florbalisti, basketbalisti a volejbalisti. Florbalistom sa v minulosti podarilo získať majstrovský titul v extralige mužov, basketbalisti sa stali v uplynulej sezóne víťazmi 1. ligy a rovnaký úspech sa podaril volejbalistom v sezóne 2017/2018. V individuálnych športoch úspešne reprezentujú športový klub a našu univerzitu predovšetkým karatisti, siloví trojbojári a bedmintonisti.

Sme presvedčení, že dobrá spolupráca ÚTV a AC UNIZA sa prejaví aj pri organizácii športových súťaží LU SR 2020.

Podpora športu na našej alma mater patrí k tradičným hodnotám. Preto veríme, že sa v krátkom čase podarí zrealizovať rekonštrukciu 8-dráhového atletického štadióna so sektormi pre všetky atletické disciplíny, a taktiež vybudovať modernú multifunkčnú športovú halu pre volejbal, basketbal, futsal, florbal, bedminton a ďalšie športy.

Milí športovci, veríme, že sa u nás budete dobre cítiť. Prajeme Vám veľa športových úspechov nielen na Letnej univerziáde 2020, ale aj na ďalších športových podujatiach.

Športu zdar!

 

PaedDr. Róbert Janikovský
riaditeľ ÚTV UNIZA, štatutárny zástupca AC UNIZA