Pre zobrazenie výsledkov, zvoľte šport

Prehľad registrovaných športovcov podľa univerzít/vysokých škôl a medailová bilancia

započítané sú všetky ukončené športy/disciplíny, vrátane atletických z 01.09.2020 v Bratislave

BODY CELKOM: 1. miesto - 6bodov, 2. miesto - 5bodov, ... 6. miesto - 1bod

Univerzita / Vysoká školaMUŽIŽENYREGISTROVANÍ
SPOLU
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika808010
Akadémia Policajného zboru077013
Ekonomická univerzita v Bratislave211233122
Katolícka univerzita v Ružomberku022001
Paneurópska vysoká škola123111
Prešovská univerzita v Prešove113950449
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre13114011
Slovenská technická univerzita v Bratislave291443683
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave4610570
Technická univerzita v Košiciach18321323
Technická univerzita vo Zvolene7310211
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne101000
Trnavská univerzita v Trnave415111
Univerzita Komenského v Bratislave58501089116
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre13417114
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici41307110117
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach347102
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave628113
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach224112
Vysoká škola DTI101001
Žilinská univerzita v Žiline10242144778


Prehľad športovcov na bodovaných miestach pre Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

1. MIESTO
AtletikaŽeny4x100mSZU Bratislava
AtletikaŽeny4x100mSZU Bratislava
AtletikaŽeny400mBarbora Tomková
AtletikaŽeny4x100mSZU Bratislava
AtletikaMuži400mLukáš Glodžák
2. MIESTO
AtletikaŽeny400m prek.Lucia Matejickova
AtletikaŽeny100mBarbora Tomková
AtletikaMuži4x100mSZU Bratislava "A"
AtletikaMuži4x100mSZU Bratislava "A"
AtletikaMuži4x100mSZU Bratislava "A"
AtletikaMuži4x100mSZU Bratislava "A"
AtletikaŽeny400mNina Nováková