Pre zobrazenie výsledkov, zvoľte šport

Prehľad registrovaných športovcov podľa univerzít/vysokých škôl a medailová bilancia

započítané sú všetky ukončené športy/disciplíny, vrátane atletických z 01.09.2020 v Bratislave

BODY CELKOM: 1. miesto - 6bodov, 2. miesto - 5bodov, ... 6. miesto - 1bod

Univerzita / Vysoká školaMUŽIŽENYREGISTROVANÍ
SPOLU
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika808010
Akadémia Policajného zboru077013
Ekonomická univerzita v Bratislave211233122
Katolícka univerzita v Ružomberku022001
Paneurópska vysoká škola123111
Prešovská univerzita v Prešove113950449
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre13114011
Slovenská technická univerzita v Bratislave291443683
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave4610570
Technická univerzita v Košiciach18321323
Technická univerzita vo Zvolene7310211
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne101000
Trnavská univerzita v Trnave415111
Univerzita Komenského v Bratislave58501089116
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre13417114
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici41307110117
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach347102
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave628113
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach224112
Vysoká škola DTI101001
Žilinská univerzita v Žiline10242144778


Prehľad športovcov na bodovaných miestach pre Slovenská technická univerzita v Bratislave

1. MIESTO
AtletikaŽenyHod diskomDominika Fiťmová
AtletikaŽeny100mMiriam Cidoríková
Silový trojbojMužido 74kgJakub Kozmon
PlávanieMuži50m VSĽubor Koka
Orientačný behŽenyŠprintLucia Ondovčíková
ŠachMužiDmytro Nestorenko
2. MIESTO
LukostreľbaMužiKladkový lukLibor Kubíček
AtletikaMužiSkok do diaľkyMatej Ruzicka
PlávanieMuži50m VSOndrej Duša
AtletikaMuži400m prek.Matej Cidorík
AtletikaŽenySkok do výškyRomana Králiková
AtletikaŽenyVrh guľouDominika Fiťmová
Plážový volejbalMužiSTU Bratislava
PlávanieMuži50m DĽubor Koka
3. MIESTO
PlávanieMuži100m VSOndrej Duša
AtletikaŽeny400mVeronika Babiczová
PlávanieMuži100m DĽubor Koka