Pre zobrazenie výsledkov, zvoľte šport

Prehľad registrovaných športovcov podľa univerzít/vysokých škôl a medailová bilancia

započítané sú všetky ukončené športy/disciplíny, vrátane atletických z 01.09.2020 v Bratislave

BODY CELKOM: 1. miesto - 6bodov, 2. miesto - 5bodov, ... 6. miesto - 1bod

Univerzita / Vysoká školaMUŽIŽENYREGISTROVANÍ
SPOLU
4. miesto5. miesto6. miestoBODY CELKOM
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika8080100005
Akadémia Policajného zboru07701300117
Ekonomická univerzita v Bratislave21123312210027
Katolícka univerzita v Ružomberku0220010004
Paneurópska vysoká škola12311100015
Prešovská univerzita v Prešove11395044912187
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre1311401110012
Slovenská technická univerzita v Bratislave291443683431106
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave461057002369
Technická univerzita v Košiciach1832132332153
Technická univerzita vo Zvolene731021100021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne1010000000
Trnavská univerzita v Trnave41511110118
Univerzita Komenského v Bratislave58501089116953170
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre1341711410030
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici41307110117324156
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach34710213023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave62811311128
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach22411200019
Vysoká škola DTI1010010004
Žilinská univerzita v Žiline10242144778352128


Prehľad športovcov na bodovaných miestach pre Technická univerzita v Košiciach

1. MIESTO
AtletikaŽenyHod oštepomKarolína Hamráková
CyklistikaMužiXCO VŠJakub Kurty
Orientačný behMužiŠprintTomáš Mušinský
2. MIESTO
PlávanieMuži200m PPJán Giňovský
ŠachŽenySofia Nadzamová
3. MIESTO
AtletikaŽenyVrh guľouKarolina Hamrakova
Silový trojbojMužinad 105kgMartin Fedorčák
Plážový volejbalMužiTU Košice
4. MIESTO
PlávanieMuži50m VSTobiáš Neufeld
Orientačný behMužiŠprintLukáš Simočko
CyklistikaMužiXCO VŠFilip Sklenárik
5. MIESTO
PlávanieMuži50m DTobiáš Neufeld
ŠachMužiRadovan Hurtuk
6. MIESTO
Orientačný behMužiŠprintStanislav Franko