TLAČOVÉ SPRÁVY

Za účasti všetkých krajov Slovenskej republiky, desiatok univerzít a niekoľkých stredných škôl a gymnázií sa na...
VÁŽENÍ PRIATELIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU, je pre mňa veľkou cťou privítať na akademickej pôde Žilinskej univerzity...
Žilinská univerzita v Žiline bude v dňoch 25. – 28. mája 2020 organizátorom Letnej univerziády Slovenskej...

LOGO

LETNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

DIZAJN MANUÁL

LETNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

KONTAKT

Mgr. Adriana Valentovičová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Telefón: +421 41 513 5129
Mobil: +421 905 658 003
E-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

PaedDr. Tomáš Hrnčiar

Ústav telesnej výchovy

Telefón: +421 41 513 5261
E-mail:tomas.hrnciar@uniza.sk