TLAČOVÉ SPRÁVY

Na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) nielen úspešne študujú, ale hlavne žijú v súlade so...
Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) záleží na rozvoji športu a kvalitnom vzdelávaní, a aj preto je hrdým organizátorom...
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) ocení športovcov na prvých troch miestach novými medailami v originálnom...

LOGO

LETNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

DIZAJN MANUÁL

LETNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

KONTAKT

Mgr. Adriana Valentovičová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Telefón: +421 41 513 5129
Mobil: +421 905 658 003
E-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

PaedDr. Tomáš Hrnčiar

Ústav telesnej výchovy

Telefón: +421 41 513 5261
E-mail:tomas.hrnciar@uniza.sk