ATLETIKA

BASKETBAL

3x3 BASKETBAL

CYKLISTIKA

FUTBAL

LUKOSTREĽBA

ORIENTAČNÝ BEH

PLÁVANIE

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

SILOVÝ TROJBOJ

ŠACH

ŠERM

AEROBIK A JUMPING

TENIS

VOLEJBAL

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) ocení športovcov na prvých troch miestach novými medailami v originálnom...
Za účasti všetkých krajov Slovenskej republiky, desiatok univerzít a niekoľkých stredných škôl a gymnázií sa na...
VÁŽENÍ PRIATELIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU, je pre mňa veľkou cťou privítať na akademickej pôde Žilinskej univerzity...

TLAČIVÁ PRE ŠPORTOVCOV