Letná univerziáda SR 2020  |   REGISTRÁCIA ŠPORTOVCOV
Nový termín LUSR2020 bol stanovený na 05.-08. október 2020          nová registráciazaregistrovaní športovci

V rámci príslušnej športovej asociácie ste:

Registrovaný športovec
Neregistrovaný športovec